zondag 24 januari 2016

infoavond voor de ouders

De infoavond voor de ouders is ook alweer achter de rug.
Er kwamen heel wat geïnteresseerde ouders luisteren.
Na onze uitleg en het tonen van enkele foto's en filmpjes konden er nog vragen gesteld worden.
Veel vragen kwamen er niet meer. Blijkbaar was de uitleg duidelijk en was ons enthousiasme overgesprongen. :-)
Dat merken we ook aan hoe snel de inschrijvingsformulieren en de infofiches alweer ingediend werden.
Weer een stapje dichter bij de uitwisseling...